تبلیغات
وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت - روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت از مخازن نفت

وبلاگ تخصصی دانشجویان نفت

یكی از مسائلی كه با توجه به كاهش فشار و نوع نادر مخازن نفت كشور (كربناته شكافدار و ساختارهای نفت سنگین) باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب روش صحیح ازدیاد برداشت است. یكی از این روشها، روش حرارتی است. در این تحلیل برخی از ابعاد این روش را بررسی خواهیم كرد:

 

از مهمترین راه‌های ازدیاد برداشت از مخازن نفت، استفاده از روش‌های حرارتی است. در این روش‌ها با استفاده از انرژی حرارتی، برخی از خصوصیات سنگ و سیال را تغییر می‌دهند و خروج نفت از مخزن را تسهیل می‌كنند.

انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت

به طور كلی، روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد.

1- ایجاد حرارت در مخزن با سوزاندن بخشی از نفت: این عمل با تزریق گاز دارای اكسیژن، حفر چاه‌های تزریقی معین و ایجاد یك جبهه آتش پیش‌رونده صورت می‌گیرد. البته برای ایجاد این حرارت روش‌های متفاوتی پیشنهاد شده است؛ ولی تنها در روش‌هایی كه از گاز اكسیژن‌دار استفاده می‌شود، جبهة آتش در یك جهت حركت می‌كند و می‌توان به نتیجة مطلوب رسید.

2- تولید حرارت در خارج مخزن و تزریق سیال گرم به عنوان عامل جابه‌جا كننده: این روش شامل تزریق بخار و آب به صورت مرحله‌‌ای و متناوب (تزریق چرخشی یا متناوب) و یا تزریق بخار به‌طور ممتد می‌باشد.

مكانیزم‌های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن

افزایش درجه حرارت، بر روی خواص فیزیكی سیالات و همچنین تاثیرات متقابل سنگ و سیال، اثرمی‌گذارد. مكانیز‌م‌های اصلی ناشی از این تأثیرات كه به تولید نفت منجر می‌شوند، عبارتند از:

1- كاهش ویسكوزیته خصوصاً در مورد نفت‌های سنگین

2- میزان ترشوندگی سنگ تغییر پیدا می‌كند؛ تمایل به ترشوندگی توسط آب در درجه حرارت بالا افزایش می‌یابد.

3- كشش سطحی بین نفت و آب با افزایش درجه حرارت كاهش پیدا می‌كند.

4- انبساط حرارتی باعث می‌شود كه سیال موجود در خلل و فرج سنگ به بیرون تراوش پیدا كند؛ در این حالت، چون انبساط حرارتی نفت خصوصاً نفت‌های سبك كمتر از آب است، در ابتدا نفت خارج می‌شود.

5- نفت‌های سبك تبخیر می‌شوند.

روش تزریق بخار آب

این روش در چاه‌هایی به كار برده می‌شود كه دارای نفت سنگین با ویسكوزیته بالا هستند. از این روش كه در اواخر دهه پنجاه میلادی كاربرد زیادی داشته است، بیشتر در كالیفرنیا و ونزوئلا استفاده می‌شود؛ زیرا در این مناطق نفت سنگین بیشتری نسبت به سایر نقاط دنیا زیادی وجود دارد.

عاملی كه در روش تزریق بخار باید كنترل ‌شود، سرعت تزریق است؛ سرعت تزریق باید به صورتی باشد كه فرصت كافی برای تبادل حرارتی بخار و نفت وجود داشته باشد تا شیب‌ دمائی درون نفت ایجاد گردد. علاوه بر آن، باید به فاصله بین مخزن و تاسیسات تولید بخار برای محاسبه درجه سیال تزریقی به مخزن و میزان خوردگی در مسیر بخار تزریقی توجه داشت.

روش‌های تزریق بخار

تزریق بخار عمدتاً به دو صورت انجام می‌شود:.

روش چرخشی: در این روش، ابتدا مقداری بخار و سپس، آب به‌همراه پلیمر به مخزن تزریق می‌شود. مجدداً بخار آب تزریق می‌شود و به‌همین ترتیب فرایند ادامه پیدا می‌كند. از این روش در سال 1959 در ونزوئلا استفاده می‌شد و در سال 1968 با استفاده این روش در كالیفرنیا حدود 130000بشكه نفت برداشت گردید.

روش تزریق بخار: در این روش، بخار آب به طور ممتد به مخزن تزریق می‌گردد و هم نیروی حرارتی و هم نیروی رانش به وسیله بخار آب ایجاد می‌گردد. تاكنون در آمریكا نزدیك به 50درصد نفت مخازن به این روش استخراج گردیده است.

شرایط لازم برای تزریق بخار آب:

در یك بررسی آماری كه در مورد مخازن نفتی در سرتاسر جهان انجام شده، شرایط لازم برای استفاده از روش حرارتی به صورت ذیل گزارش شده است. البته وجود این شرایط به معنی كفایت این شروط نیست و ازدیاد برداشت به عوامل دیگری از جمله عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی وغیره نیز وابسته است.

نمونه‌های موفق از كاربرد روش‌های حرارتی

مخزن كویت

مخزن كویت در ادامه لایه آسماری ایران قرار دارد. از سپتامبر 1986، عملیات تزریق به این مخزن به‌صورت چرخشی و با حفر چهار چاه تزریقی آغاز شد. برای این منظور، بخار با درجة حرارت 433 درجه فارنهایت و در مدت یك تا سه روز با دبی 1246- 965 بشكه در روز تزریق شد تا فشار بخار به 390psi برسد، نتایج بدست آمده از این مخزن حاكی از موفقیت‌آمیز بودن این روش در این مخزن بوده است. اطلاعات مخزن به صورت ذیل می باشد.میدان لاك در فرانسه:‌

میدان نفتی لاك در جنوب غربی فرانسه قرار دارد كه دارای دو نوع سنگ متفاوت است: سنگ آهكی فشرده و سنگ دولومیت نامرغوب. به علت تراكم زیاد شبكه شكاف‌ها، چاه‌های این میدان دارای بهره‌وری خوبی هستند. این مخزن از نوع مخازن تركدار است؛ بنابراین اگر چه تراوایی مخزن پایین است (md 10) اما وجود ترك، تراوایی میانگین را تا حدود md 500، بالا می‌برد.

در سال های 1957- 1949 از منطقه تركدار تولید می‌شد. سپس آشام آب مكانیزم اصلی میدان شد و تمام ترك ها مورد هجوم قرار گرفتند. در سال 1977 هنوز مقدار زیادی نفت در مخزن بجا مانده بود. بنابراین راه های تولید این نفت مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات مهندسی مخازن و تحقیقات آزمایشگاهی منجر به انتخاب روش تزریق ممتد بخار گردید. پروژة راهنمای تزریق بخار بین سالهای 1997 الی 1982 به كار انداخته شد كه نتایج حاصل از آن موفقیت‌آمیز ارزیابی گردید. در این پروژه با تزریق 251هزارتن بخار، 356 هزارتن نفت به‌دست آمد.

این اولین آزمایش ترزیق بخار در یك مخزن كربناته، بود. تأثیر بخار روی سنگ كربناته باعث آزاد شدن مقدار زیادی دی‌اكسید كربن در داخل مخزن شد و یك كلاهك گازی تشكیل گردید. تزریق بخار گرانروی نفت را كاهش داد و راندمان برداشت نسبت به حالت آشام آب بالاتر رفت. برداشت نفت بوسیلة بخار در این میدان، بالغ به 110هزار متر مكعب بوده است. این مقدار فقط از طریق 5 الی 6 چاه بدست آمده است. خصوصیات مخزن لاك عبارتند از:‌

نتیجه‌گیری و تحلیل:

مطالعات انجام شده در مخازن ایران، حاكی از وجود مخازن نفت سنگین و ساختارهای شكافدار می‌باشد. درك پدیدة بازیافت نفت از فضای ماتریكس از طریق ترزیق سیال با دمای بالا، از روش سیلاب‌زنی و تزریق مواد شیمیایی خیلی پیچیده‌تر است. چرا كه در این روش، بازیافت بستگی به چند مكانیزم دارد. بررسی تجارب انجام شده در تزریق آب گرم به مخازن كربناته شكافدار حاكی از موفقیت آمیز بودن این روش بوده است.

با توجه به خصوصیات مخازن ایران (كربناته شكافدار) و وجود ذخایر نفت سنگین، یكی از مهمترین گزینه‌های قابل مطالعه و تحقیق، روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت هستند. یكی از مهم‌ترین گام‌هایی كه باید در این راستا برداشته شود، شبیه‌سازی مخازن كشور به منظور آزمایش تزریق بخار و آب گرم، علی‌الخصوص در میادین نفت سنگین است. لازم به ذكر است كه تاكنون 18 ساختار نفت سنگین در كشور شناسایی شده است و هنوز ارزیابی دقیقی از میزان این ذخایر وجود ندارد. هم‌اكنون مطالعات ازدیاد برداشت و تولید از این نوع مخازن، در برخی از دانشگاه‌های داخل و خارج كشور (مانند كانزاس) در حال انجام است و ضریب بازیافت این مخازن بین 5 تا 10 درصد پیش‌بینی می‌شود. با توجه به پایین‌بودن درجه مرغوبیت، گرانروی بالا، درصد مواد سنگین، همچنین وجود گوگرد فراوان در نفت سنگین نسبت به نفت سبك و نیز فشار كم مخازن، استخراج نفت از این مخازن، احتیاج به روش‌های بازیافت مرحله سوم و در راس آن، روش‌های حرارتی دارد.

نظرات() 
Visit Website
یکشنبه 4 شهریور 1397 04:38 ب.ظ
Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for
a blog site? The account helped me a appropriate deal.
I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered shiny clear concept.
Globalplus
جمعه 15 تیر 1397 07:26 ب.ظ
Everyone loves hаt you guys aree ᥙp toο. Thіs type of clever
ᴡork and reporting! Keep ᥙp the excellent
ѡorks guys I've adԁeɗ ʏоu guys to ouг blogroll.
Kan je viagra kopen Bij apotheek
یکشنبه 10 تیر 1397 01:34 ق.ظ
Ꮋi, I do think this iѕ an excellent web site. І stumbledupon іt ;)
I am gօing tto ϲome baсk yet aցɑin sincе і hаve saved
ɑs a favorite іt. Money and frwedom іs the gгeatest waу tο change, may you
Ƅe rich and continue tο guide others.
jana
چهارشنبه 30 خرداد 1397 04:53 ق.ظ
Heya i ɑm for the fіrst time heгe. I ϲame across this board and I in finding It reаlly usefuⅼ &
it helped me out a lot. I hope tⲟ provide something back and hеlp
others such аѕ you aided me.
Walton
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:36 ب.ظ
Theese аre гeally enokrmous ideas іn about blogging. Yoս have touched
some pleasant things here. Any wayy keep սp wrinting.
Walton
دوشنبه 28 خرداد 1397 05:33 ب.ظ
Theese аre гeally enokrmous ideas іn about blogging. Yoս have touched
some pleasant things here. Any wayy keep սp wrinting.
Barris
جمعه 25 خرداد 1397 08:45 ق.ظ
I neеded to thank you for this fantastic rеad!!

I certainly loved every bit of it. I hɑve yoս saved as a favorite
tto check ᧐ut new stuff үou post…
Eye Lash
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 01:00 ب.ظ
Hey I know this iss off topic but I was woondering if yyou
knew of any widgets I could add to my blog that automatically
tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would
have some experience with something like this. Please let me know if you
run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
Buy generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 07:33 ب.ظ

Amazing quite a lot of good advice.
cialis for sale south africa try it no rx cialis cialis patentablauf in deutschland cialis coupon tesco price cialis viagra vs cialis vs levitra cialis taglich cialis reviews where to buy cialis in ontario cialis authentique suisse
Buy generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:53 ب.ظ

You said it very well.!
fast cialis online cipla cialis online ou trouver cialis sur le net cialis preise schweiz cialis price in bangalore cialis in sconto we choice cialis uk cialis online how does cialis work tadalafilo
http://caraCazarez.jimdo.com/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:38 ق.ظ
That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.

Short but very precise info… Appreciate your
sharing this one. A must read article!
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:11 ب.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
Also, I have shared your site in my social networks!
foot pain bottom
یکشنبه 4 تیر 1396 10:13 ب.ظ
Exactly what I was looking for, appreciate it for putting up.
https://mitzibroadstreet.wordpress.com/
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:51 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's
both educative and amusing, and let me tell you, you've hit the
nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
I'm very happy I came across this during my hunt for something concerning this.
Judy
جمعه 22 اردیبهشت 1396 04:53 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
reading your blog and I look forward to your new updates.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 04:42 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to
be honest but your sites really nice, keep
it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
Many thanks
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 02:11 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you are going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!
soheil
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 12:51 ب.ظ
salam maghaleh jalebi boud
yek soal dashtam ba tavajoh be omghe in ravesh va jenseh makhzan pas amalan dar iran karbordi nadareh?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  به نظر شما مطالب این وبلاگ چگونه هستند؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :